MJOP | DMJOP

Meerjarenonderhoudsplan | Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan | Conditiemeting NEN 2767 | O-Prognose |  IceBrand Duurzaam Advies Purmerend Noord-Holland

Meerjarenonderhoudsplan | Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan | NEN 2767

Het is voor iedere VvE wettelijk verplicht om een MJOP op te laten stellen. Een MJOP geeft de onderhoudskosten (reserveringen) voor de komen jaren weer. Laat door IceBrand een NEN 2767 conditiemeting uitvoeren voor uw VvE. Aan de hand van deze conditiemeting wordt er een technische MJOP voor u opgesteld in een professioneel softwarepakket.

Vanaf 1 januari 2018 is de wet Verbetering Functioneren VvE’s van kracht. VvE’s moeten dan jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde reserveren voor onderhoud. Tenzij er een gedegen MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) bestaat, waardoor de reservering lager kan uitvallen. Voorwaarden zijn dat benodigde werkzaamheden en kostenramingen zijn opgenomen in het onderhoudsplan met een looptijd van minimaal 10 jaar, waarbij het plan iedere 5 jaar wordt geactualiseerd.

Voor een MJOP van een bedrijfspand of overig vastgoed bent u bij ons ook aan het juiste adres. De tarieven die hiervoor worden gerekend gaan op basis een m2 prijs, welke na de intake in een offerte wordt gecommuniceerd.

Conditiemeting conform de NEN2767

Bij een conditiemeting conform de NEN 2767 wordt een inspectie uitgevoerd op alle aanwezige bouwkundige elementen van de VvE. U ontvangt van IceBrand een uitgebreide rapportage met daarin de aangetroffen gebreken, de conditiescores en herstelkosten. Daarnaast ontvangt u een MJOP van 15 jaar in PDF- en Excel-format waarin overzichtelijk alle kosten en startjaren per element vermeldt staan. Met de MJOP en de conditiemeting is het voor de VvE mogelijk om een gestructureerd beleid te voeren ten aanzien van het bouwkundige onderhoud aan de VvE voor de komende jaren.

Meerjarenonderhoudsplan | Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan | Conditiemeting NEN 2767 | O-Prognose |  IceBrand Duurzaam Advies Purmerend Noord-Holland

Niet tevreden over uw huidige MJOP of heeft u twijfels over de kwaliteit en toepasbaarheid? Laat een Audit uitvoeren naar de kwaliteit van uw MJOP. Stuur een email naar info@ice-brand.nl en voeg de MJOP toe als bijlage.

Er wordt objectief gekeken naar het MJOP en hieruit volgt een conclusie. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander wat de meest voorkomende “fouten” zijn in de MJOP’s.

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

In een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) staan alle onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw om ervoor te zorgen dat het in (dezelfde) goede staat blijft. Een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) gaat een stap verder. Hier gaat het niet alleen om inzicht in welke onderhoudswerkzaamheden er wanneer en tegen welke kosten er moeten gebeuren. Het gaat er bij een DMJOP om dat u voldoet aan de wettelijke eisen rondom energiebesparing, veiligheid en binnenklimaat. Een DMJOP is dus breder en vollediger.

DJMOP gaat verder dan het MJOP
Vervangt het DMJOP een MJOP? Nee dat is niet het geval. In een MJOP staat hoe u het gebouw in de huidige staat houd en wat daarvan de kosten zijn voor de komende 25 jaar. In een DMJOP staat hoe u de verbeteringen kunt doen aan het gebouw en wat daarvan de kosten zijn. Het DMJOP wordt gemaakt op basis van het MJOP en aangevuld met een energie prestatie advies [link]. Hierin worden verschillende energiebesparende en energieopwekkende mogelijkheden uitgewerkt die uw VvE kan uitvoeren om te verduurzamen.

Twee rapporten vergelijken
U blijft dus twee rapporten nodig hebben en niet alleen het MJOP. De belangrijkste reden hiervoor is dat u als VvE de mogelijkheid heeft om te kiezen en te vergelijken. Door de twee rapporten naast elkaar te leggen kunt u precies zien welke op lange termijn het voordeligst is. In een DMJOP staan de maatregelen om te verduurzamen. Deze zullen op de dag van aanschaf duurder zijn dan de maatregelen uit het MJOP. Maar op langer termijn kan het juist goedkoper zijn, doordat er bijvoorbeeld bespaard wordt op energiekosten.

DJMOP voor de VvE
Als VvE wilt u goed inzicht in het gebouw, welke onderhoudskosten er op korte en lange termijn aankomen en welke investeringen het voordeligst zijn. Daarom is het naast een MJOP ook belangrijk dat uw VvE een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan laat uitvoeren. Door verder te kijken naar energiebesparende en energieopwekkende mogelijkheden kunt u hiermee overwegen om het gebouw te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst.

Software

Voor het opstellen van de MJOP en DMJOP maken wij gebruik van O-Prognose. Hiermee ontvangt u een overzichtelijk en uitgebreide rapportage van het object welke door een ieder te begrijpen valt. Met een rapportage in O-prognose is het tevens mogelijk om verschillende scenarios te draaien en zo te sturen op onderhouds paramaters welke voor u belangrijk zijn.

Meerjarenonderhoudsplan | Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan | Conditiemeting NEN 2767 | O-Prognose |  IceBrand Duurzaam Advies Purmerend Noord-Holland

1-2-MJOP.NL Is onderdeel van IceBrand Duurzaam Advies en volledig toegespitst op het uitvoeren van conditiemetingen conform de NEN2767 en het opstellen van MJOP’s, DMJOP’s en BOP’s.

Neem snel een kijkje op 1-2-MJOP.NL voor meer informatie.

Voor het opstellen van al uw MJOP's (Meerjarenonderhoudsplan), DMJOP's (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan) en BOP's (Beknopt Onderhoudsplan voor kleine Vve's) conform de NEN2767 voor VvE's, Residentieel Vastgoed, Commercieel Vastgoed, Zorg Vastgoed en Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed in : Noord-Holland (incl. Texel), Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Meerjarenonderhoudsplan, Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan, Beknopt Onderhoudsplan, Excel onderhoudsplanning,  mjop voorbeeld excel, mjop software , beknoptonderhoudsplan, meerjarenonderhoudsplan excel, voorbeeld mjop kleine vve,  Purmerend, Amsterdam, Zaandam, Heerhugowaard, Alkmaar, Rotterdam, Den Haag, Zandvoort, Haarlem, Almere, Google,  Onderhoud pand.
Voorbeeld rapportage conditiemeting conform de NEN2767 en MJOP in O-prognose.

Als u een MJOP wilt laten opstellen kunt u het bestelformulier invullen, er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen

Schuiven naar boven