Energielabels – Woningen

Energielabels voor Woningen IceBrand Duurzaam Advies Purmerend Noord-Holland

Energielabel binnen 7 werkdagen nodig?

Bij de verkoop van uw woning dient u volgens de wet een energielabel te kunnen overleggen.
Wanneer u dit niet doet, staat hier een hoog boete bedrag op.

IceBrand kan voor u een energielabel maken op basis van de NTA 8800, waardoor u voldoet aan de wetgeving bij verkoop of om u zelf een goed beeld te geven vanwaar uw woning staat. Zo weet u bijvoorbeeld in welke label categorie uw woning valt en als u hier niet tevreden over bent, kunt u middels een Duurzaam Advies zien waar de verbeterpunten liggen, wat de investeringskosten zijn en de terugverdientijd is.

Werkwijze

Graag ontvangen wij voor de aanvang van de keuring, wanneer deze beschikbaar zijn, de plattegronden van de woning en alle documenten m.b.t. isolatiematerialen en de installaties (cv, ventilatie, zonnepanelen etc.) Hierna vindt de keuring plaats en zal de inspecteur alle informatie van u in ontvangst nemen waarna hij zijn ronde zal doen. Deze begint op het laagst gelegen niveau van de woning, waarna er steeds een verdieping wordt geklommen.

De Inspecteur zal vervolgens alle vloeren, daken en kozijnen inmeten. Op kantoor wordt deze informatie verwerkt en zal er een energielabel gegenereerd worden.

Energielabels voor Woningen IceBrand Duurzaam Advies Purmerend Noord-Holland

Wilt u inzicht in de verbeterpunten en hiermee een inzicht waar u energie kunt besparen? Dan is misschien een maatwerkadvies iets voor u. Neem in dat geval even een kijkje op onze Duurzaam Advies pagina.


Energielabels voor Woningen IceBrand Duurzaam Advies Purmerend Noord-Holland

Bewijslast en Dossiervorming

Graag uw aandacht voor het volgende:
Heeft u verduurzamingsmaatregelen getroffen, zoals: zonnepanelen of extra gevel-,dak- of vloerisolatie, dan ontvangen wij hier graag de bewijsstukken van in de vorm van facturen, zodat wij dit kunnen bijsluiten in het dossier van de woning. Zonder bewijslast mogen wij de maatregelen niet opvoeren.

Tijdens de opname dienen wij alle verliesoppervlakken te meten, zo ook de kozijnen. Mocht u spullen in de vensterbank hebben staan, deze graag zo veel mogelijk verwijderen, zodat de inspecteur zijn werk kan uitvoeren zonder spullen te hoeven verplaatsen met kans op beschadiging hiervan. De inspecteur maakt foto’s van de woning, dit zijn overzichtsfoto’s en detailfoto’s van kozijnen, beglazing en aanwezige installaties. Deze zijn nodig als bewijslast.

Gegevens van het gebouw/deze woning worden in het monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij RVO. Ten behoeve van de borging van ons kwaliteitssysteem kan de certificatie instelling, samen met ons, een controle bezoek brengen aan dit gebouw/woning. Wij vragen uw medewerking hiervoor indien het voorkomt. Als de certificatie instelling geen toegang krijgt tot het gebouw/woning, dan wordt het rapport verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde rapporten. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

Schuiven naar boven