Info & Subsidies

Info en Subsidies | IceBrand Duurzaam Advies Purmerend Noord-Holland

Info & Subsidies

Lokale subsidies

De Energiesubsidiewijzer

Met behulp van de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal vind je het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. Voor individuele woningbezitters en VvE’s.
Vul je woonplaats in en bekijk:

 • Het overzicht van alle subsidies.
 • De voorwaarden waaraan je moet voldoen.
 • Een doorlink naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier.
 • Als de Energiesubsidiewijzer aangeeft dat jouw gemeente geen subsidies geeft, kan het zijn dat die een subsidie (nog) niet heeft aangemeld. Informeer dan bij jouw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen.

ISDE-subsidie

De overheid subsidieert de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler, het nemen van isolatiemaatregelen en de aansluiting op een warmtenet. Hoe werkt dit?

Duurzaam Advies voor Woningen
Info en subsidies | ISDE Energiebesparende Maatregelen Woning en Bedrijf |
IceBrand Duurzaam Advies Purmerend Noord-Holland

ISDE-subsidie isolatiemaatregelen

Voor alle soorten isolatiemaatregelen zijn er subsidiebedragen per vierkante meter. De subsidie dekt tot en met 2024 ongeveer 30% van de gemiddelde kosten. Je moet voor minimaal twee isolatiemaatregelen subsidie aanvragen. Deze eis vervalt op 1 januari 2023 voor maatregelen die zijn genomen vanaf 2 april 2022.

Een combinatie van één isolatiemaatregel met een investering in een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet mag ook.

Voor deze maatregelen kun je subsidie aanvragen:

 • Dakisolatie (minimaal 20 m2)
 • Gevelisolatie (minimaal 10 m2)
 • HR++-glas en triple glas (minimaal 8 m2) in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen en deuren
 • Spouwmuurisolatie (minimaal 10 m2)
 • Vloer- of bodemisolatie (minimaal 20 m2)
 • Zolder/vlieringvloerisolatie (minimaal 20 m2)

ISDE-subsidie warmtepompen

Voor een warmtepomp kun je ISDE-subsidie krijgen als een deskundige hem installeert. De warmtepomp moet onderdeel zijn van een verwarmingstoestel dat

 • Is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of water-waterwarmtepomp
 • Een etiket, productkaart en technische documentatie heeft
 • Een vermogen heeft van maximaal 70 kW

Apparatenlijst en bedragen

Alle warmtepompen op de speciale Apparatenlijst Warmtepompen komen in aanmerking voor ISDE subsidie. Op de apparatenlijst staat ook het ‘indicatieve subsidiebedrag’ per apparaat. Voor warmtepompen ligt dat bedrag tussen de €500 en ruim €13.000.

Schuiven naar boven